Skip to main content

Full text of "Minko nisso : [Genji monogatari shushaku]"

See other formats

! 

ff- HT U <1 

fi ^ 4- 

^ Js. 

kf. in 

'iS iS^ 

# 1/* 
45~i 

w 1+ iL 

i I ? 3 
. t i 

Azt 'l^" W 

i ^ ^ M 

k> jii 

^ 4- 41L i f '*f4 

-t /«]v it' I A 

. jT rt ^ #3 


^i ) fc f i- /t'^ fi 

^ 4 ^ -t t 


j- 

-✓> ^ ji Lj! ^ //« j IV 

t "/ % k. l- I- ^ f 

c^ f: H) i- 

C /'. T I ‘-J j 

* 4. <3’) 

^ T 7 

^ ' ^ /i 

V 
) 7. 

li 

f /■ 

^ ? 

t ^ 

'14 ^ 
4/ 


I 

i%t t 

^ ~ 

^ (; C' f /^ f I ij I 

i?> « }'?T:t^ 

V 


% ^ /i' ^ j c 

[ j 

u ^ 

i fl 

) 1 a 


£' 


7(5; S , M 

■] rv 

^ 'y JL ^ 
^ ‘) »C- \ir* 

^|4f'1 

l O) 

is rs" 

fto. 54 


4 

3 / 

f 


I 


I 
1 

• . ? 


5 

I l ■mn\ )l«>rAHsrj . 


I 


0 
I •L 


C C 
V